Tam Quốc Chí: Sự thật về Lưu Bị, Quan Vũ – Phần 2

0

Sự thật về Lưu Bị và Quan Vũ trong Tam Quốc Chí.

Lưu Bị

– Là một người rất giỏi võ, có sức khoẻ, có tài chỉ huy, có mưu mẹo thao lược, có tài an dân trị quốc, có cả tài ăn nói chiêu dụ dân chúng. Nói chung là văn võ toàn tài chứ không như trong truyện mô tả.

– Kết nghĩa vườn đào không có thật.

– Quân khởi nghĩa của Lưu dệt chiếu chống khăn vàng chỉ đóng vai trò rất nhỏ: một đạo dân binh (như dân quân xã ngày nay không hơn không kém) quanh quẩn ở Trác quận.

1231 - Tam Quốc Chí: Sự thật về Lưu Bị, Quan Vũ - Phần 2 - trai-nghiem, giai-tri

– Quân khởi nghĩa không hề giết Trình Viễn Chí, đối đầu với Trương Bảo, Trương Lương, cứu Hoàng Phủ Tung và Chu Tuấn (là những đạo quân chủ lực của trung ương).

– Trương Bảo không hề trúng tên của Lưu Bị. Bị không hề dùng máu dê máu chó đồ tanh hôi phá ma thuật của Trương Bảo, không hề cứu Đổng Trác.

– Trương Phi không hề đánh viên quan đốc bưu (thanh tra). Lưu Bị đánh và khi làm việc đó ông ta không say rượu.

– Hiến Đế không hề nhận Lưu Bị là hoàng thúc.

– Không hề dùng mưu của Từ Thứ để chống lại Tào Nhân và Lí Điển bảo vệ Tân Dã. Tất cả là mưu của chính Lưu Bị.

– Cũng không hề dùng mưu của Gia Cát Lượng để chống lại Hạ Hầu Đôn ở trận gò Bác Vọng. Tất cả vẫn là mưu của chính Lưu Bị.

– Mi phu nhân (em gái Mi Chúc) không phải là vợ của Lưu Bị.

– Trận Di Lăng quân Thục chỉ có khoảng 8 vạn quân, chứ không phải có đến 70 vạn.

– Ngoài A Đẩu còn có đến 3 con trai và vài con gái nữa, tất cả bị Tào Thuần bắt ở trận cầu Trường Bản. Tội này chính là ở Triệu Vân (chỉ vì chạy đi tìm A Đẩu).

Quan Vũ

– Kết nghĩa vườn đào không có thật.

– Không giết Hoa Hùng, Văn Sú (thực sự có giết được Nhan Lương).

– Không ra 3 điều kiện cho Tào Tháo khi hàng Tào Tháo.

quan vu kiet xuat anh hung thoi tam quoc 3 - Tam Quốc Chí: Sự thật về Lưu Bị, Quan Vũ - Phần 2 - trai-nghiem, giai-tri

– Không hề quá ngũ quan trảm lục tướng. 6 tướng này đều không có thật. Tào Tháo vì cảm kích cái nghĩa không quên chủ cũ của Vũ nên đồng ý tha ông trở về với Lưu Bị.

– Không hề phục kích và tha Tào Tháo ở đường Hoa Dung.

– Không hề được Hoa Đà cạo xương chữa thuốc. Chuyện cạo xương chữa thuốc thực sự có diễn ra nhưng bởi một thầy thuốc bình thường vô danh.

– Không hề muốn vào Xuyên đòi đấu với Mã Siêu.

– Trận lụt Phàn Thành không phải là mẹo của Vũ mà là do thiên tai, Vũ lợi dụng để đánh Vu Cấm. Nếu không có thiên tai xui xẻo đó chưa biết chừng Cấm, Đức, Nhân, Hoảng đã thịt Vũ chứ chẳng cần quân Ngô.

ai se xung dang thua ke binh nghiep cua quan vu sau khi ong chet - Tam Quốc Chí: Sự thật về Lưu Bị, Quan Vũ - Phần 2 - trai-nghiem, giai-tri

– Là một viên tướng võ biền, chỉ khoẻ chứ không có mưu mẹo gì, trên thực tế Trương phi rất khôn ngoan, hơn Quan Vũ rất nhiều.

– Trong 3 người đó thì Quan Vũ là giỏi nhất, hoặc ít nhất là có uy thế lớn nhất trong các đại tướng nước Thục (chắc kế đến chỉ có Mã Siêu là có cái uy thế này). Trận Phàn Thành mặc dù sử chép là mưa to ngập nước nhưng việc bắt Vu Cấm, chém Bàng Đức khiến Tào Tháo hoảng sợ và toàn bộ Hoa Nam đều chấn động là có thật.

Nguồn: sưu tầm

Lady in red. Tác giả là đứa con gái đời đầu 9x, sinh ra ở đất Sài Gòn ồn ào, hàng ngày vẫn băng qua những con đường khói bụi để mưu sinh, nhan sắc tầm thường, tài năng kém cỏi nên nỗi chỉ bán chữ dạo trong cõi đời này để lật lên những đau thương mà kiếm sống. Chọn cô đơn làm bạn, ân ái cùng sự điên cuồng của tâm hồn để vẽ nên những trái tim bằng máu chính mình trong màn đêm.