Tam Quốc Chí: Sự thật về Trương Phi, Triệu Vân và Mã Siêu – Phần 3

0

Sự thật về Trương Phi, Triệu Vân và Mã Siêu trong Tam Quốc Chí.

Trương Phi

– Trương Phi không hề đánh viên quan đốc bưu (thanh tra). Lưu Bị đánh, và khi làm việc đó ông ta không say rượu.

– Không hề quát trên cầu Trường Bản làm chết Hạ Hầu Kiệt. Hạ Hầu Kiệt là nhân vật không có thật.

Truong phi 5 - Tam Quốc Chí: Sự thật về Trương Phi, Triệu Vân và Mã Siêu - Phần 3 - trai-nghiem, giai-tri

– Là một viên tướng khoẻ nhưng đa mưu chứ không phải chỉ võ biền. Là người giỏi nhìn người, chính ông cất nhắc Ngụy Diên khi nhận ra tài của Diên.

– Chỉ có nhà Ngụy có Ngũ hổ tướng, chứ nhà Thục không hề có danh vị này.

– Trương Phi cũng giỏi dùng binh, có sách nói Phi còn giỏi thi họa, trong Tam Quốc Diễn Nghĩa Trương Phi cũng là người trọng danh sĩ, hơn hẳn Quan Vũ.

Triệu Vân

– Không hề theo Viên Thiệu.

– Trong lần bỏ Công Tôn Toản cùng Lưu Bị đi cứu Đào Khiêm, Vân theo Bị luôn, không trở về với Toản nữa. Chứ không phải mãi sau này Vân mới làm cướp núi rồi theo Bị.

– Thực sự có 1 mình 1 ngựa xông xáo trong trận Tương Dương Trường Bản. Nhưng không hề đánh với Trương Cáp. Các tướng Vân giết trong trận này đều không có thật (trừ Hạ Hầu Ân và thanh gươm Vân cướp được là có thật) Và cũng chính vì lo cứu A Đẩu mà 3 con trai và các con gái của Lưu Bị bị Tào Thuần bắt.

– Chuyện Vân chết vì cái kim của vợ là do kịch dân gian đồn đại, không có thật.

120926182622251 1419416238506 0 0 294 576 crop 1419416318014 - Tam Quốc Chí: Sự thật về Trương Phi, Triệu Vân và Mã Siêu - Phần 3 - trai-nghiem, giai-tri

– Truyện Vân một mình đẩy lui quân Tào không có thật.

– Vân không giết Chu Nhiên ở Di Lăng.

– Truyện Vân giết 5 tướng trong lần chinh phạt Trung Nguyên lần 1 không có thật, nhưng bị Hạ Hầu Mậu vây là có thật.

– Các con cháu của Vũ, Vân như Quan Hưng, Triệu Thống, Triệu Quảng đều tham gia cửu phạt Trung Nguyên với Khương Duy (truyện không nhắc tới) tuy không giữ các vai trò quan trọng.

– Triệu Vân là tướng uy dũng và cũng có trí tuệ, tuy nhiên không được cầm đại quân bao giờ, thường chỉ làm tiên phong.

– Được biết đến như một chiến binh vĩ đại, Triệu Vân hội tụ đủ các bản chất của những anh hùng trong thời đại ông. Mặc dù Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung chỉ đặc biệt miêu tả Triệu Vân võ công cao cường, thực ra ông còn đáng được ngưỡng mộ bởi tài thao lược khôn khéo, lòng trung thành tận tụy và tính cách thẳng thắn, sự dũng cảm phi thường

Mã Siêu

– Không tham gia trận đánh Lý Thôi của Mã Đằng. Không giết Vương Phương, bắt Lý Mông.

– Mã Đằng bị Tào Tháo bắt chứ chưa giết, dùng làm cớ buộc Tây Lương quy hàng. Nhưng Siêu không hàng mà khởi binh, do đó Đằng bị Tháo giết.

– Không đánh Trường An của Chung Do. Chung Do là quan văn chứ không phải võ tướng.

– Không hề đánh tay đôi với Vu Cấm, Tào Hồng, Trương Cáp, Lí Thông. Quân Tây Lương thật ra cũng không quá gây kinh hoàng cho quân Tào đến nỗi Tào Tháo phải cởi áo cắt râu.

– Hứa Chử không hề cởi trần đánh tay đôi với Mã Siêu.

100523CineT13 - Tam Quốc Chí: Sự thật về Trương Phi, Triệu Vân và Mã Siêu - Phần 3 - trai-nghiem, giai-tri

– Viên tướng mạnh nhất trong quân Tây Lương thật ra là Bàng Đức, không phải Mã Siêu. Trong trận Đồng Quan tiên phong Tây Lương luôn là Bàng Đức.

– Mã Siêu không cắt tay trái Hàn Toại

– Dương Phụ ca ngợi Mã Siêu mạnh như Anh Bố, chứ không phải như Lã Bố, và Tào Tháo không hề ca ngợi Mã Siêu.

– Trận Lịch Thành, Mã Siêu không hề đấu tay đôi với Dương Phụ.

– Mã Siêu không hề đánh tay đôi với Trương Phi ở cửa Hà Manh, cũng như không hề giúp Trương Lỗ chống Lưu Bị. Siêu lại chủ động theo Bị, không rõ lí do vì sao Bàng Đức không theo, có lẽ vì anh ruột Đức làm quan ở đó và Đức không muốn gặp anh mình nên cáo ốm.

– Siêu không hề giữ ải bảo vệ mé Tây của Thục đề phòng quân Khương. Quân Khương, vua là Kha Nhĩ Tăng, thực ra là đồng minh của Thục.

Nguồn: sưu tầm

Lady in red. Tác giả là đứa con gái đời đầu 9x, sinh ra ở đất Sài Gòn ồn ào, hàng ngày vẫn băng qua những con đường khói bụi để mưu sinh, nhan sắc tầm thường, tài năng kém cỏi nên nỗi chỉ bán chữ dạo trong cõi đời này để lật lên những đau thương mà kiếm sống. Chọn cô đơn làm bạn, ân ái cùng sự điên cuồng của tâm hồn để vẽ nên những trái tim bằng máu chính mình trong màn đêm.