Làm dự án có gì vui: Các hình thức thanh toán

0

Trong bài viết này, Châu Carmen chia sẻ các hình thức thanh toán dự án đang áp dụng cho The Unbeaten Team trong thời gian qua và hiện tại.

Đi làm dự án thì mỗi dự án là một câu chuyện khác nhau. Và chuyện thanh toán cũng là muôn hình vạn trạng.

Trong những ngày cuối năm, đâu đâu cũng thấy các dự án nói về việc chậm thanh toán của bên thuê đối với bộ phận thực hiện dự án.

Châu Carmen cũng chia sẻ thêm góc nhìn cá nhân của Châu Carmen và cũng như góc nhìn chung của TUT (The Unbeaten Team) về vấn đề thanh toán.

luong thuong salesman 1 - Làm dự án có gì vui: Các hình thức thanh toán - goc-marketing, business-development

Nói về thỏa thuận thanh toán, Châu Carmen có các hình thức như sau:

CÓ THANH TOÁN CHI PHÍ VẬN HÀNH CỐ ĐỊNH THEO THÁNG

 1. Thanh toán chi phí vận hành theo tháng: đây là chi phí cố định, để duy trì các hoạt động cần thiết cho bộ phận dự án.
 2. Phần benefit, commission: 
  1. Thỏa thuận thanh toán theo chu kỳ hàng quý, nếu dự án kéo dài từ 06 tháng trở lên.
  2. Thỏa thuận thanh toán 01 lần khi kết thức dự án, nếu dự án kéo dài dưới 06 tháng.

KHÔNG THANH TOÁN CHI PHÍ VẬN HÀNH CỐ ĐỊNH THEO THÁNG

 1. Phần benefit, commission:
  1. Thanh toán theo từng tháng dựa trên chính sách đã thống nhất ban đầu.
  2. Các khoản benefit, commission được chốt vào cuối dự án sẽ thanh toán thành 01 lần duy nhất sau khi hai bên thống nhất về kết quả thực hiện.
 1. Phần chi phí vận hành:
  1. Thỏa thuận thanh toán theo chu kỳ hàng quý, nếu dự án kéo dài từ 06 tháng trở lên.
  2. Thỏa thuận thanh toán 01 lần khi kết thức dự án, nếu dự án kéo dài dưới 06 tháng.

Đây là 02 hình thức thanh toán mà TUT và Châu Carmen đã và đang áp dụng cho các dự án đã thực hiện và tiếp tục sử dụng trong hiện tại.

Trong bài tiếp theo, Châu Carmen sẽ chia sẻ thêm về các tình huống khó xử thường phát sinh trong quá trình thanh toán.

Châu Carmen – Senior BD Manager at TUT

Mình xây dựng các dự án/startup/SMEs:

1. Xây dựng mô hình kinh doanh theo mong muốn

2. Xây dựng cơ cấu và đào tạo nhân sự phụ trách dự án

3. Định hướng, lập kế hoạch và thực thi dự án

Cách thức liên hệ: inbox

Châu Carmen Nguyễn - Business Development & Sales. Với hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực marketing & sales các ngành mẹ và bé, thời trang cao cấp và bán lẻ. Và hơn 5 năm trong hoạt động đào tạo. Là thành viên của The Unbeaten Team (TUT).