Khóa học Từ Persona đến Customer Journey

0

Khóa học giúp học viên hiểu rõ hơn về khách hàng và tạo ra trải nghiệm tốt hơn qua các giai đoạn quan trọng. Từ đó, học viên sẽ cho ra những chiến lược tiếp thị phù hợp và kết nối sâu hơn với khách hàng.

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

6 - Khóa học Từ Persona đến Customer Journey - khoa-hoc-content-marketing, hoat-dong

Tổng thời gian học: 4 tiếng

Giờ học: 18:30 – 20:30 

Ngày học: Trao đổi sau khi đăng ký

Số lượng học viên tham gia: 02-05 người/khóa

Hình thức học: Trực tuyến với giảng viên qua Zoom/Google Meet

Nội dung khóa học:

  • Giới thiệu về Persona và Customer Journey

Định nghĩa cơ bản về persona và customer journey.

Tầm quan trọng của việc hiểu rõ persona và customer journey trong chiến lược marketing và trải nghiệm khách hàng.

  • Xây dựng Persona

Khám phá quá trình xác định và xây dựng persona.

Thu thập dữ liệu và thông tin cần thiết để tạo persona.

Phân tích và phân loại thông tin để tạo hình dung chính xác về persona.

Lập danh sách các yếu tố quan trọng trong việc tạo persona chất lượng.

  • Sử dụng Persona trong Chiến lược Marketing

Áp dụng persona để tạo ra chiến lược marketing hiệu quả.

Tối ưu hóa nội dung dựa trên persona để tương tác tốt hơn với khách hàng mục tiêu.

Phân loại sản phẩm/dịch vụ dựa trên persona để tạo ra chiến lược tiếp thị tốt hơn.

  • Khám phá Customer Journey

Giới thiệu về customer journey và tầm quan trọng của việc hiểu quá trình này.

Phân tích các giai đoạn của customer journey: Awareness, Consideration, Decision, và Loyalty.

Lập kế hoạch và phân tích các điểm tiếp xúc và tương tác trong từng giai đoạn.

  • Tối ưu hóa Customer Journey

Cách sử dụng thông tin từ persona để tối ưu hóa customer journey.

Xây dựng các hành động cụ thể để cải thiện trải nghiệm khách hàng trong mỗi giai đoạn.

Sử dụng công cụ và phương pháp để theo dõi và đo lường hiệu suất của customer journey.

  •  Kết hợp Persona và Customer Journey trong Chiến lược Toàn diện

Cách kết hợp persona và customer journey để tạo ra chiến lược toàn diện.

Lập kế hoạch marketing dựa trên việc tối ưu hóa cả persona và customer journey.

Đối tượng tham gia khóa học:

  1. Những bạn quan tâm đến Human Centric

Tham khảo thêm các khóa học

1 2 - Khóa học Từ Persona đến Customer Journey - khoa-hoc-content-marketing, hoat-dongThông tin thanh toán: ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

HSBC – NGUYEN LE THI NGOC CHAU – CN HỒ CHÍ MINH

STK: 103 197695 001

  • Khi thanh toán, bạn nhớ soạn tin nhắn theo cú pháp: Tên Khóa Học + Tên Bạn
  • Sau khi thanh toán, bạn nhớ chụp màn hình và gửi về fanpage Châu Carmen Nguyễn.

Trúc Trần – Head of MKT cum CX at The Unbeaten Team

Châu Carmen Nguyễn - Business Development & Sales. Với hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực marketing & sales các ngành mẹ và bé, thời trang cao cấp và bán lẻ. Và hơn 5 năm trong hoạt động đào tạo. Là thành viên của The Unbeaten Team (TUT).