Browsing: CONTENT MARKETING

CONTENT MARKETING

Content là toàn bộ nội dung có trên website (bao gồm nội dung bằng chữ, hình ảnh, video,…) mà người dùng có thể nhìn thấy.

Content marketing là tiếp thị nội dung, là một hoạt động marketing của một doanh nghiệp hay thương hiệu nhằm tập trung vào việc tạo ra và phân phối nội dung có giá trị, liên quan đến sản phẩm/dịch vụ do họ cung cấp.

Với mục đích thu hút, giữ chân người dùng để từ đó thúc đẩy hành vi và chuyển đổi họ thành khách hàng. Content marketing cung cấp cho người dùng những thông tin cần thiết, kiến thức và những xu hướng ở thời điểm hiện tại,… để hỗ trợ việc ra quyết định chi tiêu.

Thay vì quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ của mình, bạn cung cấp những nội dung hữu ích. Có ý nghĩa đối với khách hàng tiềm năng và khách hàng, từ đó giúp họ giải quyết các vấn đề mà họ đang gặp phải.

Chắc hẳn bạn không thể quên một câu nói nổi tiếng “Content is King” – Bill Gates? Câu nói này thể hiện vị thế của content marketing ngày nay. Để tạo ra một nội dung sáng tạo, thu hút, giữ chân khách hàng tiềm năng luôn là một vấn đề căng não cho mọi content marketer.

Carmen