Browsing: CASE STUDY

Đây là chuyên mục mang tính chuyên môn.

Trong mục này, Carmen sẽ phân tích các case Study mà Carmen là người trực tiếp lập kế hoạch và thực thi cung đội ngũ của mình.

Mong rằng các bạn có thể có thêm nhiều góc nhìn và thông tin sau khi tham khảo các case study trong mục này.

Nói thêm về các case study của Carmen:

  1. Carmen chuyên thực hiện các dự án mới từ khi tất cả chỉ là một ý tưởng
  2. Các dự án thường là khai thác thị trường mới và mọi thứ đều đi từ con số 0 kể cả dữ liệu và đội ngũ
  3. Carmen có một cộng sự đã cùng nhau đi qua những dự án và cùng nhau tạo nên những thành quả chung.

Carmen – Thành viên của The Unbeaten Team