Browsing: KHÓA HỌC

Đây là chuyên mục dành riêng cho các khóa học của Châu Carmen.

Đối tượng tham gia có thể là:

  1. Cá nhân, nhóm học viên: các khóa học hầu hết phù hợp với các bạn sinh viên năm cuối và những bạn có dưới 03 năm kinh nghiệm.
  2. Doanh nghiệp SMEs, startup: muốn xây dựng hay build up năng lực của nhân viên

Các khóa học của Châu Carmen đều tập trung vào 02 nội dung chính là:

  1. Business Development: bao gồm các khóa học về sales, marketing phù hợp theo từng đối tượng
  2. Các kỹ năng cần thiết trong công việc

Nói thêm về các lớp học của Châu Carmen, các bạn có thể tham gia thông qua:

  1. Các buổi Q&A miễn phí trên nền tảng On Mic.
  2. Các buổi workshop online có thu phí trên nền tảng On Mic
  3. Các khóa học online ngắn hạn thực hiện qua Zoom/GG Meet

Các lớp học dành cho cá nhân và nhóm học viên hiện có ở bên dưới, sẽ được khai giảng thường xuyên hàng tháng.

  1. HIỂU VỀ NGHỀ SALES VÀ BUSINESS DEVELOPMENT: link đăng ký
  2. TỪ CUSTOMER JOURNEY ĐẾN CUSTOMER EXPERIENCE: link đăng ký
Để Châu Carmen có thể thực hiện các nội dung sát với nhu cầu và hữu ích hơn, các bạn vui lòng dành 5 phút để thực hiện bảng khảo sát trong link này nha!
Mong rằng có thể cung cấp các thông tin và kinh nghiệm để các bạn có thể định hướng công việc và nâng cao chuyên môn của chính mình.

Carmen – Thành viên của The Unbeaten Team