Browsing: KHÓA HỌC DÀNH CHO NGƯỜI LÀM TUYỂN DỤNG

Các khóa ngắn về Candidate Experience dành riêng cho HR

Khóa học giúp bạn hiểu rõ về tầm quan trọng của trải nghiệm ứng viên. Qua đó, bạn có thể thiết kế và triển khai các chương trình và hoạt động nhằm tạo ra trải nghiệm ứng viên tích cực.

Khóa học sẽ phù hợp với:

 • Những người quan tâm đến việc tăng cường trải nghiệm ứng viên trong quá trình tuyển dụng.

Một số nội dung chính trong khóa học bao gồm:

A. Hiểu về trải nghiệm ứng viên:

 • Định nghĩa và ý nghĩa của trải nghiệm ứng viên
 • Tại sao trải nghiệm ứng viên quan trọng đối với sự phát triển và thành công của doanh nghiệp

B. Quy trình tuyển dụng nhân sự:

 • Xác định các giai đoạn và hoạt động trong quy trình tuyển dụng
 • Phân tích các điểm tiếp xúc giữa ứng viên và doanh nghiệp

C. Thiết kế trải nghiệm ứng viên:

 • Xác định các yếu tố quan trọng trong trải nghiệm ứng viên
 • Phát triển các biện pháp để nâng cao trải nghiệm ứng viên

D. Tạo ra một môi trường tuyển dụng tích cực:

 • Xây dựng một nhóm tuyển dụng chuyên nghiệp và nhiệt tình
 • Sử dụng công nghệ và các công cụ tương tác để tăng cường trải nghiệm ứng viên

Khóa học này giúp gì cho bạn:

 • Khả năng thiết kế và triển khai các chương trình và hoạt động nhằm tạo ra trải nghiệm ứng viên tích cực
 • Hiểu rõ về tầm quan trọng của trải nghiệm ứng viên và cách nó ảnh hưởng đến hình ảnh và thành công của doanh nghiệp

Các cách tham gia khóa học:

 • Online qua Meet
 • Học nhóm
 • Học 1:1

Trúc Trần – Head of MKT cum CX at The Unbeaten Team