Tagged: kinh doanh

TUYỂN DỤNG 0

Có thể nói rằng có rất nhiều nội dung bài viết nêu ra những điều một ứng viên cần chuẩn bị trước khi tham gia phỏng vấn. Hầu hết chúng là những câu hỏi cơ bản về thông tin doanh nghiệp. Nhưng nếu bạn muốn trở nên nổi bật trong mắt hiring manager thì cần làm gì?
Với vị trí hiring manager đã tuyển dụng thành công hơn 100 nhân sự cho phòng Sales, Châu Carmen chia sẻ một số yếu tố để các bạn cùng tham khảo và có thêm góc nhìn nhé!

1 2 3 4 5 23