Tagged: truyện dài

74c99-drunk_by_amsdenart
TẢN VĂN 0

Đêm say. Đêm nay tôi say. Chìm trong men rượu. Màn khói thuốc mờ ảo