Browsing: SÁCH HAY

SÁCH HAY

Đây là một chuyên mục mà Carmen sẽ dành để giới thiệu, review những cuốn sách từ nhiều lĩnh vực khác nhau để các bạn có thể tham khảo, cân nhắc hay đưa ra quyết định trước khi chọn đọc một cuốn sách nào đó.doc-sach-hay

Tất nhiên, sách hay còn phụ thuộc vào chủ quan người đọc. Vì vậy, nhũng nhận xét đều đến từ chủ quan của Carmen có thể tương đồng với bạn hoặc không.

Dù sao, Carmen cũng mong rằng chuyên mục sách hay này sẽ giúp bạn có thể nhiều gợi ý hấp dẫn cho việc đọc sách!

Carmen