Browsing: GÓC NHÌN CARMEN

GÓC NHÌN CARMEN

goc-nhin-Carmen (1)

Đây là album mà Carmen dành để viết lại những quan điểm cá nhân về vấn đề hàng ngày trong cuộc sống.
Bạn có thể thấy mình trong đó hay có thể không. Và hơn hết, hãy cùng nhau tranh luận có văn hóa trên tinh thần xây dựng nhé!
Cảm ơn.

Carmen