Browsing: TRUYỆN DÀI

TRUYỆN DÀIthoroughbreds

“Truyện dài” là một trong những mục mà Carmen yêu thích nhưng hiện nay thì vẫn chưa có nhiều tác phẩm mới để phục vụ mọi người.

Hy vọng, trong thời gian tới có thể dành nhiều thời gian hơn để sáng tác thêm những tác phẩm mới để mọi người có thể cùng Carmen chia sẻ những nội dung thật thú vị nhé!

Carmen

1 2 3 4